En tjänst frånOm Bloggsök.se
Sök bland bloggar

Socialdemokraternas senaste 4 år

PUBLICERAT: 2018-06-17, kl: 23:08
"://www.regeringen.se/4a65cf/contentassets/7764ad75584047b794e59748c24c82b4/hostandringsbudget-for-2017-prop.-2017182.pdf Länk 6. Budgetpropositionen för 2018. Regeringen.se. http://www.regeringen.se/4a6e13/contentassets/79f6d27416794f0bb146c792e02b65fc/budgetpropositionen-for-2018-hela-dokumentet-prop.-2017181.pdf Länk 7. Budgetpropositionen för 2017. Regeringen.se. http://www.regeringen.se/4a6d8d/contentassets/e926a751d9eb4c978c4d892c659ebc8e/forslag-till-statens-budget-for-2017-finansplan ..."

Riksdagsbeslut 13 juni

PUBLICERAT: 2018-06-13, kl: 18:27
"... brister, vilket försvårar insynen. Regeringen har svarat i en skrivelse att de avser att utveckla rapporteringen till riksdagen i budgetpropositionen vart tredje år. Regeringen redogör för faktorer som gör att färre aktörer blir inblandade ..."

Om kostnaden för den socialdemokratiska valkampanjen, och hur denna belastar din privatekonomi

PUBLICERAT: 2018-06-12, kl: 20:24
"När Socialdemokraterna i slutet av 2017 lade sin budgetproposition för valåret 2018, avsattes totalt 40 miljarder kronor av skattebetalarnas pengar till valfläsk. Det bör i sammanhanget poängteras att detta bara var en liten del av partiets röstköp, då hela upplägget med Sveriges skyhöga skatter kokar ned till att köpa röster åt Socialdemokraterna för andras pengar. Inte desto mindre är de 40 miljarder skattekronorna ett närmast övertydligt exempel på hur ett visst parti använder statens ..."

Valår

PUBLICERAT: 2018-06-07, kl: 11:51
". Höständringsbudget 2017. Regeringen.se. Länk 6. Budgetpropositionen för 2018. Regeringen.se. Länk 7. Budgetpropositionen för 2017. Regeringen.se. Länk 8. Budgetpropositionen för 2016. Regeringen.se.  Länk 9. Budgetpropositionen för 2015. Regeringen.se. Länk 10 ..."

Första jobbet på sexton år

PUBLICERAT: 2018-04-22, kl: 09:58
"Det pratas mycket vårbudget nu. Jag har inte riktigt orkat hänga med. Vanligtvis är ju vårbudget något man gör med vänsterhanden för att det ska verka som att politiker jobbar lika hårt hela året, men egentligen är det ju bara lite garnering på den ”riktiga” budgetproppen som läggs på hösten. I år är det valår, alltså ännu mer fantasi och falskhet än vanligt. Jag såg däremot en SVT-artikel som visar lite vilka problem våra politiker har att lösa. Det handlar om en 35-årig kurdisk kvinna ..."

Vårbudgeten på ett enkelt och begripligt sätt…

PUBLICERAT: 2018-04-16, kl: 17:59
". Han uppmanar alliansen till att rösta ned budgeten. – Så kan vi tillsammans stoppa den här budgetpropositionen innan kammaren stänger för sommaren, säger Sjöstedt till SVT Nyheter. Samtliga partier i alliansen är mycket kritiska till regeringens sista ..."

Utökat stöd till unga hemlösa

PUBLICERAT: 2018-03-17, kl: 18:00
"En liten strimma av hopp för alla de ensamkommande unga som idag står utan boende och i viss mån även utan etablerat skyddsnät: Regeringen satsar 120 miljoner kronor per år i tre år för att stötta ideella organisationer i deras arbete mot hemlöshet bland unga vuxna, där psykisk ohälsa kan vara en bidragande orsak till hemlösheten. Beslutet är en följd av budgetpropositionen för 2018. – En konsekvens av psykisk ohälsa kan vara hemlöshet och vi vet att det där finns märkbara skillnader ..."

Bort med vårdköerna!

PUBLICERAT: 2018-03-13, kl: 15:23
"... för de mest sjuka äldre – ingen ska behövas bollas runt i vården Källor: 1. Vantetider.se 2. Budgetpropositionen för 2011, prop. 2010/11:1 ..."

Här är 25 uppseendeväckande KU-anmälningar genom åren

PUBLICERAT: 2018-02-27, kl: 13:35
". Distribueringen av broschyrer om budgetpropositionen för år 2006 via Apoteket AB och Posten AB (2005) Carl B Hamilton (L, dåvarande FP) anmäler finansminister Pär Nuder (S) : » Finansminister Pär Nuder anmäls härmed för otillbörliga påtryckningar ..."

Kommentarer till Så funkar de nya personaloptionerna av Tony

PUBLICERAT: 2018-02-22, kl: 13:38
"I budgetpropositionen står det att skattefriheten gäller ett år efter att de ställs ut vid fusion/fission men tre år vid verksamhetsavskaffning. När ni skriver ett år vid uppköp syftar ni då på scenariot med fusion/fission?"

SÖKTIPS: Lägg till tecknet * efter ditt/dina sökord (utan mellanslag) så inkluderas också eventuella ändelser (som -s, -en och -ar) i sökningen.

» Fler söktips.

Mest sökta termer senaste veckan

# Term %
1 (6)
"domain
+27%
2 (1)
"with+this+form+you+can+create+a+new+account.+you+can+then+post+notices+and+link+up+to+friends+and+colleagues."/rs=^adad1rkren7datvjtulyuc9sp00pqu-
-4%
3 (9)
"domain+tools+and+websiteoutlook+clone"+"website+design+and+programing+by:+marrsoftware.com
+58%
4 (3)
%2522domain tools and websiteoutlook clone%2522 %2522website design and programing by%253a eziscript.com%2522
-19%
5 (5) -
"with this form you can create a new account. you can then post notices and link up to friends and colleagues."/rs=^adackulmavogk06pvho0wm0tx8tbw8-
-21%
6 (4)
"with
-23%
7 (15)
"domain+tools+and+websiteoutlook+clone"+"website+design+and+programing+by:+eziscript.com"
+117%
8 (2)
"with+this+form+you+can+create+a+new+account.+you+can+then+post+notices+and+link+up+to+friends+and+colleagues."/rs=^adaxrkq1dur1.rc0ba2f23w2_2pc28-
-37%
9 (7)
"with+this+form+you+can+create+a+new+account.+you+can+then+post+notices+and+link+up+to+friends+and+colleagues."/rs=^adackulmavogk06pvho0wm0tx8tbw8-
-2%
10 (8)
"domain tools and websiteoutlook clone" "website design and programing by: eziscript.com"
+5%
11 (25)
gummistövlar
+100%
12 (10)
this is my life
-16%
13 (16)
%2522domain+tools+and+websiteoutlook+clone%2522+%2522website+design+and+programing+by%253a+eziscript.com%2522
+12%
14 (24)
%22with%2bthis%2bform%2byou%2bcan%2bcreate%2ba%2bnew%2baccount.%2byou%2bcan%2bthen%2bpost%2bnotices%2band%2blink%2bup%2bto%2bfriends%2band%2bcolleagues.%22%2frs%3d%5eadaxrkq1dur1.rc0ba2f23w2_2pc28-
+47%
15 (19)
"domain+tools+and+websiteoutlook+clone"+"website+design+and+programing+by:+prorepairsoftware.com
+11%
16 (27)
cfnm
+31%
17 (12)
virginia*
-29%
18 (20)
"with+this+form+you+can+create+a+new+account.+you+can+then+post+notices+and+link+up+to+friends+and+colleagues."
-7%
19 (17)
"with this form you can create a new account. you can then post notices and link up to friends and colleagues."
-22%
20 (18)
about
-15%
21 (13)
%22domain
-40%
22 (23)
new
-14%
23 (33)
make up
+34%
24 (14)
trosor*
-38%
25 (11)
my story
-48%
26 (41)
jane timglas
+29%
27 (22)
%22domain+tools+and+websiteoutlook+clone%22+%22website+design+and+programing+by%3a+eziscript.com%22
-40%
28 (28) -
add
-26%
29 (21)
blonde
-49%
30 (30) -
my+story
-30%
31 (29)
peace
-33%
32 (34)
make
-15%
33 (49)
"with this form you can create a new account. you can then post notices and link up to friends and colleagues."/rs=^adaxrkq1dur1.rc0ba2f23w2_2pc28-
+43%
34 (44)
about+time
+10%
35 (35) -
google
-20%
36 (48)
blog
+27%
37 (52)
boy
+47%
38 (37)
about time
-18%
39 (42)
design
-4%
40 (43)
black
-5%
41 (51)
%22with%2bthis%2bform%2byou%2bcan%2bcreate%2ba%2bnew%2baccount.%2byou%2bcan%2bthen%2bpost%2bnotices%2band%2blink%2bup%2bto%2bfriends%2band%2bcolleagues.%22%2frs%3d%5eadad1rkren7datvjtulyuc9sp00pqu-
+21%
42 (47)
english
+5%
43 (98)
dennis+häggström
+484%
44 Ny
breaking bad
-
45 (36)
quick
-40%
46 (56)
this
+20%
47 (53)
alabama
+10%
48 (54)
facebook
+10%
49 (75)
%2522domain
+140%
50 (40)
google AND (blog OR index)
-37%
» Hur fungerar denna topplista?

Verkar det som om din blogg inte indexeras av denna sökmotor? Klicka här.   Om cookies