En tjänst frånOm Bloggsök.se
Sök bland bloggar

Lawen Redar (S) Nu minskar bränderna i Järva

PUBLICERAT: 2017-11-30, kl: 09:59
". Regeringens förslag att i höstens budgetproposition medfinansiera det kommunala arbetet med att öka bortforsling, uppställning och skrotning av aktuella fordon är en viktig signal om att trygghetsarbetet ska ske långsiktigt och målinriktat. Redan ..."

Ministerbesök i Vistträsk

PUBLICERAT: 2017-11-29, kl: 16:05
"... vid hans besök. Landsbygdsminister berättade att Regeringen föreslår förstärkningar på flera områden som är viktiga för Sveriges landsbygder och gröna näringar i budgetpropositionen för 2018. Hela Sverige-paketet innehåller satsningar för sammanlagt ..."

Katrín Jakobsdóttir får uppdraget att bilda regering

PUBLICERAT: 2017-11-28, kl: 09:23
"budgetproposition. I stället skulle den presentera det förslag som lades fram av den förra regeringen men som aldrig klubbades. Det förslaget stod alltså Självständighetspartiet, Renässans och Ljus framtid bakom. De nya koalitionspartierna ..."

Från riksda´n 22 november

PUBLICERAT: 2017-11-26, kl: 17:10
"22 november 2017 Beslut i korthet Riksdagsbeslut 22 november • Ja till utgiftsramarna och inkomsterna i budgetpropositionen (FiU1) • Ändringar i statens budget för 2017 (FiU11) • Tingsrätternas effektivitet har granskats (JuU5) • Längre straff för vapenbrott (JuU8) • Nya övergångsbestämmelser om utskrivning från psykiatrisk vård (SoU11) Ja till utgiftsramarna och inkomsterna i budgetpropositionen (FiU1)  Riksdagen godkände riktlinjerna för den ekonomiska politiken, utgiftsramarna ..."

Vad fan får jag för pengarna? Det här får du!

PUBLICERAT: 2017-11-22, kl: 21:42
". Miljö och klimat är ett av de områden där regeringen gjort den största procentuella ökningen av medel. Regeringen har brutit år av underinvesteringar på klimat- och miljöområdet och redan budgetpropositionen för 2017 var den största klimat ..."

Vad fan får jag för pengarna? Det här får du!

PUBLICERAT: 2017-11-22, kl: 21:42
". Miljö och klimat är ett av de områden där regeringen gjort den största procentuella ökningen av medel. Regeringen har brutit år av underinvesteringar på klimat- och miljöområdet och redan budgetpropositionen för 2017 var den största klimat ..."

Mitt tal i dagens debatt i kammaren

PUBLICERAT: 2017-11-08, kl: 17:56
"... i budgetpropositionen för 2018 om reduktionsplikten syftar till att reducera den befintliga fordonsflottans utsläpp, och den kommer naturligtvis vara central i genomförandet för att uppnå våra uppsatta mål. Genom reduktionsplikten så minskas växthusgasutsläppen ..."

Mitt tal i dagens debatt i kammaren

PUBLICERAT: 2017-11-08, kl: 17:56
"... i budgetpropositionen för 2018 om reduktionsplikten syftar till att reducera den befintliga fordonsflottans utsläpp, och den kommer naturligtvis vara central i genomförandet för att uppnå våra uppsatta mål. Genom reduktionsplikten så minskas växthusgasutsläppen ..."

Ryckiga satsningar är inget för äldreomsorgen Åsa Regnér

PUBLICERAT: 2017-11-01, kl: 14:50
"... satsning. I budgetpropositionen från september i år meddelar regeringen att anslagen till äldreomsorgen kommer att minskas med två miljarder kronor från 2019. Då är satsningen på bemanningen helt enkelt slut. Och med det kommer en överhängande risk ..."

Fi: Regeringen bör göra mycket mer mot skatteflykt

PUBLICERAT: 2017-11-01, kl: 06:30
":s ministerråd är tydligt med att skatt ska betalas där vinster och mervärde skapas. Den svenska regeringen skriver uttryckligen i sin budgetproposition att det är viktigt att alla bidrar till vår gemensamma välfärd. Varför satsar inte regeringen mer ..."

SÖKTIPS: Lägg till tecknet * efter ditt/dina sökord (utan mellanslag) så inkluderas också eventuella ändelser (som -s, -en och -ar) i sökningen.

» Fler söktips.

Mest sökta termer senaste veckan

# Term %
1 (6)
"domain
+27%
2 (1)
"with+this+form+you+can+create+a+new+account.+you+can+then+post+notices+and+link+up+to+friends+and+colleagues."/rs=^adad1rkren7datvjtulyuc9sp00pqu-
-2%
3 (9)
"domain+tools+and+websiteoutlook+clone"+"website+design+and+programing+by:+marrsoftware.com
+59%
4 (3)
%2522domain tools and websiteoutlook clone%2522 %2522website design and programing by%253a eziscript.com%2522
-21%
5 (5) -
"with this form you can create a new account. you can then post notices and link up to friends and colleagues."/rs=^adackulmavogk06pvho0wm0tx8tbw8-
-20%
6 (4)
"with
-21%
7 (15)
"domain+tools+and+websiteoutlook+clone"+"website+design+and+programing+by:+eziscript.com"
+116%
8 (2)
"with+this+form+you+can+create+a+new+account.+you+can+then+post+notices+and+link+up+to+friends+and+colleagues."/rs=^adaxrkq1dur1.rc0ba2f23w2_2pc28-
-37%
9 (7)
"with+this+form+you+can+create+a+new+account.+you+can+then+post+notices+and+link+up+to+friends+and+colleagues."/rs=^adackulmavogk06pvho0wm0tx8tbw8-
-1%
10 (8)
"domain tools and websiteoutlook clone" "website design and programing by: eziscript.com"
+3%
11 (25)
gummistövlar
+93%
12 (10)
this is my life
-15%
13 (17)
%2522domain+tools+and+websiteoutlook+clone%2522+%2522website+design+and+programing+by%253a+eziscript.com%2522
+16%
14 (24)
%22with%2bthis%2bform%2byou%2bcan%2bcreate%2ba%2bnew%2baccount.%2byou%2bcan%2bthen%2bpost%2bnotices%2band%2blink%2bup%2bto%2bfriends%2band%2bcolleagues.%22%2frs%3d%5eadaxrkq1dur1.rc0ba2f23w2_2pc28-
+56%
15 (19)
"domain+tools+and+websiteoutlook+clone"+"website+design+and+programing+by:+prorepairsoftware.com
+11%
16 (27)
cfnm
+34%
17 (12)
virginia*
-29%
18 (20)
"with+this+form+you+can+create+a+new+account.+you+can+then+post+notices+and+link+up+to+friends+and+colleagues."
-5%
19 (16)
"with this form you can create a new account. you can then post notices and link up to friends and colleagues."
-22%
20 (18)
about
-14%
21 (13)
%22domain
-39%
22 (23)
new
-14%
23 (33)
make up
+34%
24 (14)
trosor*
-40%
25 (11)
my story
-48%
26 (28)
add
-23%
27 (39)
jane timglas
+27%
28 (22)
%22domain+tools+and+websiteoutlook+clone%22+%22website+design+and+programing+by%3a+eziscript.com%22
-41%
29 (21)
blonde
-48%
30 (30) -
my+story
-30%
31 (29)
peace
-34%
32 (34)
make
-16%
33 (49)
"with this form you can create a new account. you can then post notices and link up to friends and colleagues."/rs=^adaxrkq1dur1.rc0ba2f23w2_2pc28-
+42%
34 (44)
about+time
+13%
35 (35) -
google
-22%
36 (48)
blog
+25%
37 (52)
boy
+53%
38 (37)
about time
-14%
39 (42)
design
-3%
40 (43)
black
-4%
41 (51)
%22with%2bthis%2bform%2byou%2bcan%2bcreate%2ba%2bnew%2baccount.%2byou%2bcan%2bthen%2bpost%2bnotices%2band%2blink%2bup%2bto%2bfriends%2band%2bcolleagues.%22%2frs%3d%5eadad1rkren7datvjtulyuc9sp00pqu-
+25%
42 (98)
dennis+häggström
+484%
43 (47)
english
+2%
44 Ny
breaking bad
-
45 (53)
this
+17%
46 (36)
quick
-42%
47 (56)
alabama
+14%
48 (54)
facebook
+10%
49 (74)
%2522domain
+122%
50 (40)
google AND (blog OR index)
-37%
» Hur fungerar denna topplista?

Verkar det som om din blogg inte indexeras av denna sökmotor? Klicka här.   Om cookies