En tjänst frånOm Bloggsök.se
Sök bland bloggar

JAN-OLOF SANDGREN: PK-ismen är inhuman

PUBLICERAT: 2020-10-27, kl: 05:16
"... intresserad av litteratur och klassisk bildning ä n till exempel att mecka med sin Volvo. Idag har ordet l ä mnat akademin och betecknar en sorts sekul ä r religion med politiska f ö rtecken. Om Antifa kan s ä gas vara PK-ismens milit ä ra g ren, ä ..."
"... och Sverigedemokrat ” l å ter i m å ngas ö ron som en mots ä gelse. Men den verkliga mots ä gelsen ligger i att klassisk humanism hyllar individen, medan det r å dande identitetsklimatet ä r kollektivistiskt . Grup pidentitet tillm ä ts st ö rre vikt vid bed ö ..."

JAN-OLOF SANDGREN: En amerikansk hjälte?

PUBLICERAT: 2020-10-12, kl: 05:35
"... upptr ä der han mer som entertainer ä n som politiker. Men i vikt iga politiska fr å gorna har han oftast r ä tt, ä ven om det kan vara l ä tt att sl å ner p å detaljer och formuleringar. Det ä r i alla fall den iakttagelse Ronie Berggren gjort ..."
"V ä stv ä rlden lider av en akut brist p å hj ä ltar. Hur kan man annars f ö rklara att de mest hyllade hj ä ltarna under 2000-talet var en l ä tt autistisk flicka som v ä grade g å i skolan, och en kriminell narkoman i USA som dog ..."

Kommentarer till Proteinintag vid viktnedgång – en intressant studie av Att äta veganskt – några kommentarer om näring – Lite Lyckligare

PUBLICERAT: 2020-10-01, kl: 15:39
"[…] och att 1,2-1,5 g/kg kroppsvikt är ett bättre värde. Personer som tränar mycket och som vill gå ner i vikt verkar behöva ännu mer protein för att bibehålla […] ..."

Stadsbyggnadsprogrammet i Varberg antaget med stöd av S, C, M med svidande kritik från Liberalerna !

PUBLICERAT: 2020-09-16, kl: 10:11
"... om med mer fokus på bevarande av våra viktiga och karaktärsskapande miljöer. Den ensidiga fokuseringen på möjliggörande av förtätning tonas ner. - vikten av att ta särskild hänsyn till befintliga våningshöjder arbetas in i texten och ges en större vikt ..."
"... har en stark slagsida mot utveckling/förtätning . Speciellt tydligt är det längs de s.k. Stadslivsstråken där bevarande värda byggnader och miljöer klassats ner för att möjliggöra framtida förtätning. Liberalerna menar att den dialogprocess som föregått ..."

Kommentarer till Fortsatt debatt om Peterssons nedläggningsbeslut, ny tråd 3 juli 2020 av Jörgen G

PUBLICERAT: 2020-09-13, kl: 22:24
"Som svar till Jörgen G . Själv har jag skickat följande till JO: Hej, med anledning av er granskning av Åklagare Krister Peterssons presskonferens i Palmeutredningen. Åklagaren har inte varit objektiv i sin bedömning av Stig Engström ..."
"... till sitt tjänsterum klockan 23.15, gick ner för trappan, bytte några ord med väktarna nere i receptionen och stämplade sen ut från sin arbetsplats. Enligt den teknik som Skandia hade, hade han ett inpasseringskort, och vi har kunnat notera ..."

Stoppa Pressarna

PUBLICERAT: 2020-08-03, kl: 22:59
"❌ Stoppa pressarna ❌ ❌ Stoppa pressarna ❌ ❌ Stoppa pressarna ❌ Jag vägde mig själv och Lenny för att se om den lille 14,8kg rackaren hade g ått ner lite i vikt för jag tyckte att han började att se ganska slank och smidig ut (snygg är han ju sen ..."
"... aktivitet 8:00 efter frukost: dra en runda i trädg ården för morgon urinering och inspektera ägorna efter natten, om andan faller p å kan morgon plutten läggas där tv åfotingarna hänger sin tvätt för extra parfymering. 8:15: g å in i huset. 8:17: skamlöst ..."

Mindre ångest utan alkohol!

PUBLICERAT: 2020-07-01, kl: 20:44
"... men nu slipper jag i alla fall ångesten och jag mår mycket bättre psykiskt. Jag har gått ner en del i vikt efter att jag slutade med alkohol och det mår jag naturligtvis också bättre av så nu är det bara att fortsätta på den nyktra vägen ..."
"G odkväll kära läsare! Nu var det längesedan jag bloggade, men nu är jag här igen. Jag hade ju egentligen tänkt att jag skulle fått till ett blogginlägg per dag men så har det verkligen inte blivit. Idag firar ..."

Dricka på LCHF

PUBLICERAT: 2020-06-18, kl: 03:00
"Det finns en hel del mat du kan äta på den njutningsbara LCHF kosten. Det finns även en del mat du måste undvika för att få alla goda hälsofördelar och för att gå ner i vikt om det är ett av dina mål. Frågan är då vad du kan dricka till maten på denna typ av diet. Du bör dricka mycket vatten till dina måltider. Vatten ger kroppen återfuktning och gör att du inte blir uttorkad. Te och kaffe går också bra. Vid festligare tillfällen går det bra att dricka alkohol, men det ska inte g öras ..."

Personlig utveckling: Mina mål och steg

PUBLICERAT: 2020-05-30, kl: 21:21
"... självförtroende. Jag vill kunna se mig själv i spegeln där jag är stolt över vad jag se r. Utan att sätta något specifikt tidsdatum så tänker jag mig antingen gå ner minst tio kilo, alternativt omsätta min nuvarande vikt till att bygga muskler istället för fett ..."
"... till att jag idag är utan anställnin g. Min arbetslivserfarenhet med de anställningar jag haft har jag skött exemplariskt, så det beror knappast på avsaknad av förmåga eller misskötsamhet att jag för tillfället inte har ett jobb. Med facit i hand kanske ..."

Bergagården – frågor som måste få svar

PUBLICERAT: 2020-04-06, kl: 19:05
": “Kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun ska få ta ställning till beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, innan bolaget fattar beslut i frågan.” 3. Är FABV:s ordförande Bo Carlsson jävig? FABV:s ordförande Bo ..."
"över ansvaret för underhåll och uthyrning till krögare? G. Restaurang Spiskupan 20. Hur har FABV tänkt hantera restaurang Spiskupan? Spiskupan Bergagården AB ville köpa fastigheten av Sveaskog, men drog nitlotten i budgivningen mot FABV. Spiskupan hyr ..."

SÖKTIPS: Lägg till tecknet * efter ditt/dina sökord (utan mellanslag) så inkluderas också eventuella ändelser (som -s, -en och -ar) i sökningen.

» Fler söktips.

Mest sökta termer senaste veckan

# Term %
1 (2)
"with
+62%
2 (4)
"with this form you can create a new account. you can then post notices and link up to friends and colleagues."/rs=^adad1rkren7datvjtulyuc9sp00pqu-
+94%
3 (1)
%22with%2bthis%2bform%2byou%2bcan%2bcreate%2ba%2bnew%2baccount.%2byou%2bcan%2bthen%2bpost%2bnotices%2band%2blink%2bup%2bto%2bfriends%2band%2bcolleagues.%22%2frs%3d%5eadaxrkq1dur1.rc0ba2f23w2_2pc28-
-14%
4 (3)
"with+this+form+you+can+create+a+new+account.+you+can+then+post+notices+and+link+up+to+friends+and+colleagues."/rs=^adaxrkq1dur1.rc0ba2f23w2_2pc28-
+3%
5 (6)
this is my life
+43%
6 (5)
"domain tools and websiteoutlook clone" "website design and programing by: eziscript.com"
-5%
7 (7) -
"with+this+form+you+can+create+a+new+account.+you+can+then+post+notices+and+link+up+to+friends+and+colleagues."/rs=^adad1rkren7datvjtulyuc9sp00pqu-
±0%
8 (9)
%22domain+tools+and+websiteoutlook+clone%22+%22website+design+and+programing+by%3a+eziscript.com%22
+11%
9 (23)
charlie
+119%
10 (55)
dennis
+468%
11 (12)
"domain+tools+and+websiteoutlook+clone"+"website+design+and+programing+by:+eziscript.com"
+14%
12 (8)
design
-45%
13 (10)
"domain+tools+and+websiteoutlook+clone"+"website+design+and+programing+by:+prorepairsoftware.com
-6%
14 (19)
"with this form you can create a new account. you can then post notices and link up to friends and colleagues."/rs=^adackulmavogk06pvho0wm0tx8tbw8-
+30%
15 (14)
domain tools and websiteoutlook clone website design and programing by: repoxr.com
+7%
16 (22)
"with+this+form+you+can+create+a+new+account.+you+can+then+post+notices+and+link+up+to+friends+and+colleagues."
+32%
17 (32)
"with+this+form+you+can+create+a+new+account.+you+can+then+post+notices+and+link+up+to+friends+and+colleagues."/rs=^adackulmavogk06pvho0wm0tx8tbw8-
+67%
18 (18) -
boy
+3%
19 (15)
"domain
-7%
20 (17)
"domain+tools+and+websiteoutlook+clone"+"website+design+and+programing+by:+www.comp-u-tec.com/service-rates
-4%
21 (13)
"with this form you can create a new account. you can then post notices and link up to friends and colleagues."
-16%
22 (24)
this
+13%
23 (26)
domain+tools+and+websiteoutlook+clone+website+design+and+programing+by:+repoxr.com
+11%
24 (20)
make up
-1%
25 (16)
new
-22%
26 (11)
cfnm
-38%
27 (33)
pr%c3%a4st*
+13%
28 (27)
tr??ning
-15%
29 (29) -
%2522domain tools and websiteoutlook clone%2522 %2522website design and programing by%253a eziscript.com%2522
-11%
30 (21)
two
-24%
31 (31) -
about
±0%
32 (28)
"domain+tools+and+websiteoutlook+clone"+"website+design+and+programing+by:+marrsoftware.com
-17%
33 (42)
domain
+54%
34 (30)
gummistövlar
-13%
35 (36)
google+and+(blog+or+index)
+4%
36 (25)
the other
-29%
37 (45)
"with this form you can create a new account. you can then post notices and link up to friends and colleagues."/rs=^adaxrkq1dur1.rc0ba2f23w2_2pc28-
+69%
38 (52)
malin
+89%
39 (37)
tim+vrågård
+5%
40 (40) -
the
+16%
41 (50)
people
+43%
42 (34)
%2522domain+tools+and+websiteoutlook+clone%2522+%2522website+design+and+programing+by%253a+eziscript.com%2522
-27%
43 (79)
folkdr%3f%3fkt
+238%
44 (43)
m%3f%3flarpaviljongen
+22%
45 (56)
nakenbad
+40%
46 (51)
the ark*
+25%
47 (68)
%22with%2bthis%2bform%2byou%2bcan%2bcreate%2ba%2bnew%2baccount.%2byou%2bcan%2bthen%2bpost%2bnotices%2band%2blink%2bup%2bto%2bfriends%2band%2bcolleagues.%22%2frs%3d%5eadad1rkren7datvjtulyuc9sp00pqu-
+96%
48 Ny
google and (blog or index)
-
49 (38)
make
-33%
50 (66)
%22domain tools and websiteoutlook clone%22 %22website design and programing by%3a eziscript.com%22
+34%
» Hur fungerar denna topplista?

Verkar det som om din blogg inte indexeras av denna sökmotor? Klicka här.   Om cookies